Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

33 document(en) gevonden.

Haalbaarheidsonderzoek; Recidivecijfers op instellingsniveau

Het WODC is gevraagd na te gaan onder welke voorwaarden het mogelijk is om recidivecijfers te genereren op instellingsniveau....

Onderzoek met publicatie | 08-01-2014

Haalbaarheidsstudie recidivemeting Forensische Zorg

Door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt een integraal informatiesysteemvoor de forensische zorg  (IFZO)...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2013

De problematiek van gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking in het gevangeniswezen

Er bestaat een vermoeden dat mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) meer problemen ondervinden in detentie, en...

Onderzoek met publicatie | 15-03-2012

Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen; Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2009

Een complex probleem; passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap

Om de aansluiting tussen straf en zorg te verbeteren beschikt het ministerie van justitie sinds kort over een eigen budget...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2009

Voeding en agressieregulatie

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de invloed is van voedingsinterventies op het gedrag van gedetineerden. Dit onderzoek is...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2009

Uitstel van behandeling?; Een verkennend onderzoek naar TBS-gestelden met en zonder een combinatievonnis en de mogelijke effecten van detentie

De probleemstelling die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, is als volgt geformuleerd: wat is het profiel van de...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten; Effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen

In een vorige onderzoek (Cahier 2006-2) waren alleen studies betrokken waarin expliciet werd vermeld dat het ging om plegers...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2008

Problematische alcoholgebruikers, druggebruikers en gokkers in het gevangeniswezen

Het onderzoek beoogt zicht te geven op het aantal gedetineerden dat kampt met problematisch gebruik van alcohol of drugs of...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2007

Treatment of Mentally Ill or Disordered Persons in European Prison Systems:; Needs, Programmes and Outcomes (EUPRIS)

Het betreft een door de Europese Commissie gefinancierd project. Opdrachtnemer is het Zentralinstitut für Seelische...

Onderzoek | 12-07-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Psychisch gestoorde gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term