Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

18 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Tuchtrecht

Balansverschuiving?; Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2006

Sport en criminaliteit

Met de toenemende verzakelijking van de sport komen steeds meer zaken aan het licht die moeilijk anders dan crimineel genoemd...

Publicatie | 30-04-2002

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; Onderzoek cijfermatige gegevens

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2001

Over accountants

Met de bevindingen van de commissie Van Traa in het achterhoofd hecht Justitie er groot belang aan dat de vrije beroepen een...

Publicatie | 30-04-1998

Over notarissen

Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke'...

Publicatie | 30-03-1997

De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995; Een onderzoek van de gepubliceerde en ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak

Doel van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is nagaan welke professionele normen op het terrein van de...

Publicatie | 01-08-1996

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Varianummer

Vijf onderwerpen komen aan de orde in dit Varianummer. Mack en Kerner vergelijken de professionele en georganiseerde misdaad...

Publicatie | 30-04-1977

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term