Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

21 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Awb

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 ; Feitenvaststelling in beroep

Dit betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderwerp...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter

Dit onderzoek maakt deel uit van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit onderzoek dient om duidelijk...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Klagen bij bestuursorganen; evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen

Dit is een deelonderzoek van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Sinds de invoering van hoofdstuk 9...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Algemeen Bestuursrecht 2001; Hoger beroep

Op 1 januari 1994 is voor het grootste gedeelte van het bestuursrecht rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. De...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; De ketenbenadering in de AWB

Volgens de opstellers van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de gang van zaken met betrekking tot een besluit als één...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; Mandaat en delegatie

In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; Beleidsregels

Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe...

Publicatie | 01-08-2001

Herziening Rechterlijke Organisatie 3e fase; Onderzoek cijfermatige gegevens

Met de derde fase herziening rechterlijke organisatie wordt beoogd de herstructurering van de bestuursrechtspraak, zoals...

Onderzoek met publicatie | 01-05-2001

Ervaringen met de Awb; Aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie van de Awb

Het onderzoek betreft, kort gezegd, de toepassing van de Awb bij het geven van financiële beschikkingen op het terrein van de...

Publicatie | 28-10-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term