Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

28 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Effectief vroegtijdig ingrijpen; Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag

In Amsterdam wordt op dit moment een groep van 600 jonge veelplegers van ernstige delicten, zogenaamde Top600 intensief...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2013

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Nodal governance en veiligheidszorg

De afgelopen twintig jaar hebben de opkomst laten zien van nieuwe publieke en private partijen in de veiligheidszorg. Niet...

Publicatie | 19-02-2009

De politie op school; schooladoptie in Rotterdam-Rijnmond

Het Schooladoptieproject behelst zoals het woord al zegt, het 'adopteren' van scholen, en wel door de politie. Dit houdt in...

Publicatie | 16-08-1999

Het effect van voorlichting op school; Een literatuurverkenning

Bij deze literatuurverkenning is onderzoek gedaan naar de resultaten van evaluaties van (in bepaalde opzichten) vergelijkbare...

Publicatie | 01-06-1997

Evaluatie PPP-projecten

In 1993 en 1994 heeft het WODC een aantal haalbaarheidsstudies naar publiek-private en preventieve samenwerkingsverbanden...

Publicatie | 24-03-1995

Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht; belangrijkste bevindingen

Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het...

Publicatie | 13-08-1993

Politiële misdaadbestrijding; De ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60

Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoektechnische balans op te maken van vier afgeronde...

Publicatie | 18-09-1985

Buurtpreventie

Van de burgerwachten die november 1984 in enkele steden de kop opstaken, zijn er inmiddels weinig of geen meer overgebleven....

Publicatie | 30-08-1985

Varianummer

In dit Varianummer is een viertal bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen die allen een andere problematiek...

Publicatie | 30-11-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politiele preventie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term