Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

38 document(en) gevonden.

Evaluatie van justitiële (beleids)interventies; WODC-notitie

Het belang van evaluatieonderzoek voor beleid vormt een van de achtergronden van deze notitie. De tweede is dat bij de...

Publicatie | 18-11-2010

Wetgeving met beleid; bouwstenen voor een bruikbare wetgevingstheorie

De doelstelling van dit onderzoek is: Het verkrijgen van inzicht in hoe, onder welke omstandigheden en waarom wetgeving werkt...

Publicatie | 19-07-2010

Justitie in de wereld, op weg naar een interne balans; evaluatie van het internationale beleid van het ministerie van Justitie en DEIA in het bijzonder

Het Ministerie van Justitie wil de komende jaren meer regie, coherentie en focus aanbrengen in de Europese en internationale...

Onderzoek met publicatie | 22-04-2010

Wikken, wegen en (toch) wetgeven; Een onderzoek naar de hiërarchie en omvang van wetgeving in vijf Europese landen

De volgende onderzoeksvraag komt in deze rapportage aan de orde: Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Betrokkenheid van het Ministerie van Justitie bij Nederlandse interventies voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

De probleemstelling van dit onderzoek is: om welke redenen en met welk effect is het ministerie van justitie in de periode 1...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2008

Monitormechanismen 'Justitie over morgen'

In 'Justitie over morgen: scenario's ens strategie├źn voor 2015' zijn door het Ministerie van Justitie vier toekomstscenario's...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2008

Mediation

Vier van de zes opgenomen artikelen in dit themanummer zijn weergaven van presentaties op het WODC-jaarcongres van 30 oktober...

Publicatie | 30-11-2003

Veiligheid door repressie: emotie of verstand? ; WODC-lezing 2003

De hedendaagse veiligheidsconsument ergert zich. Politiek en bestuur worden gehinderd door oude sentimenten om adequaat op...

Publicatie | 01-01-2003

Criminal Justice and Social Policy

Publicatie | 01-01-2002

De concurrerende macht: een nieuwe rol voor de overheid?; Een verkenning van technische, maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rond de elektronische snelweg en de gevolgen voor de rol van de overheid

In de Nota Wetgeving voor de elektronische snelweg (Nota WES) uit 1998 is, op basis van daartoe verricht onderzoek, een...

Publicatie | 01-03-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term