Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

20 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Sociale veiligheid

Naar Nationale Veiligheidsindices

In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2014

Kijken naar Amerika

De Verenigde Staten hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldfunctie op het terrein van sociale...

Publicatie | 19-12-2013

Weten wat er speelt; De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Wat is de informatiebehoefte van burgemeesters en van colleges van...

Onderzoek met publicatie | 18-09-2013

Monitormechanismen 'Justitie over morgen'

In 'Justitie over morgen: scenario's ens strategie├źn voor 2015' zijn door het Ministerie van Justitie vier toekomstscenario's...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2008

Angstige burgers; De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht

Hoe angstig zijn burgers eigenlijk voor criminaliteit en is dit de laatste jaren toe- of afgenomen? Welke factoren zijn...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2006

Beschermingsarrangementen; Recht doen vanuit het perspectief van de burger

Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Het gevecht om het publieke domein

De media spreken herhaaldelijk over toenemende agressie en onveiligheidsgevoelens. Burgers zouden zich op straat en in het...

Publicatie | 28-02-2001

Communities and Crime

Publicatie | 01-01-2000

Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer; Beschrijving van criminaliteitspreventiemaatregelen in Arnhem, Eindhoven en Amsterdam

Onderzoek voor de Directie Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie in samenwerking met Bureau Van Dijk, Van...

Publicatie | 30-10-1995

Integrale veiligheid

Een vijftal ministeries, waaronder Binnenlandse Zaken en Justitie, presenteerde in 1993 de Integrale Veiligheidsrapportage....

Publicatie | 30-06-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Sociale veiligheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term