Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

26 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Notariaat

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008; ontwikkelingen en samenhangen

Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Wet Koop onroerende zaken; de evaluatie

Dit onderzoek betreft de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken. De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2010

Systeem in zaken; Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2009

Inventarisatie civielrechtelijke registraties

Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiƫle basisregistraties effectiever gebruikt...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Vastgoed & fout; Een analyse van twaalf strafrechtelijke opsporingsonderzoeken naar illegale en criminele praktijken in de woningsector

Op basis van informatie uit de verschillende strafdossiers wordt in dit rapport ingezoomd op de aard van de illegale en...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2008

Trendrapportage notariaat 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Binnen het notariaat zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Sinds de nieuwe wet op het Notarisambt van 1999 is de...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2008

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Trendrapportages juridische beroepen; toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Deze factsheet geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste resultaten van de eerste twee trendrapportages die zijn...

Publicatie | 19-04-2007

Malafide activiteiten in de vastgoedsector; Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend en exploratief onderzoek met als doel een beschrijving te geven van de...

Onderzoek met publicatie | 02-03-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Notariaat'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term