Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

47 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Vandalisme

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013

Het WODC heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onvei-ligheidsbeleving in...

Publicatie | 05-11-2014

Naar Nationale Veiligheidsindices

In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2014

Veelplegers: specialisten of niet?; Een onderzoek naar patronen in de aard van opeenvolgende misdrijven van zeer actieve veelplegers over hun criminele carrière

Sinds 2005 verzamelt het WODC voor de monitor veelplegers gegevens uit verschillende bronnen binnen en buiten de...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2013

Veelplegers: specialisten of niet?

Deze factsheet is een beknopte weergave van het uitgebreidere onderzoek naar specialisatie onder veelplegers (zie link bij:...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2013

Eerste meting slachtoffermonitor; Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

Met de slachtoffermonitor zal periodiek worden gemeten wat de ervaringen zijn van slachtoffers die te maken hebben gehad met...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2013

Minder ernstig Vaker gestraft; een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit

Het onderhavige onderzoek is in de WODC onderzoeksprogrammering opgenomen als deel I van het onderzoek naar de ‘hedendaagse...

Onderzoek met publicatie | 12-07-2012

Graffiti in beeld

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK)...

Onderzoek met publicatie | 22-05-2012

Copycat; een fenomeenonderzoek

Het Copycat-effect is het effect dat plaatsheeft als er sprake is van een handeling die is uitgevoerd naar aanleiding van...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2011

De kosten van criminaliteit; Een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen

In dit onderzoek staan de volgende twee vragen centraal: Hoe kan de verhouding tussen de omvang van de geregistreerde...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004-2005 (MCB)

Samenvatting van resultaten van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2004-2005. Met name wordt ingegaan op diefstal...

Publicatie | 02-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vandalisme'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term