Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

17 document(en) gevonden.

Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid ten aanzien...

Publicatie | 25-09-1982

Middellanggestraften; Een vergelijking van twee gevangenisregiems

Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag...

Publicatie | 01-01-1982

Gevangeniswezen: enkele problemen

In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet...

Publicatie | 30-10-1980

Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het...

Publicatie | 01-08-1979

Personeel en regiem; Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren....

Publicatie | 01-05-1979

Regiem en recidive; Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden...

Publicatie | 17-10-1978

Totale inrichtingen en hun effecten

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor...

Publicatie | 28-02-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Langgestraften'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term