Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

24 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Winkelcriminaliteit

Ruimtelijke aspecten van diefstal in de detailhandel; Secundaire analyse van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) inventariseert jaarlijks de mate waarin het Nederlands bedrijfsleven te maken...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2008

Haalbaarheidsstudie; De effecten van preventieve maatregelen bij de detailhandel

Doel van het onderzoek is deskundigen en betrokkenen (beleidsambtenaren, onderzoekers, vertegenwoordigers vanuit het veld...

Onderzoek | 03-05-2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2006 ; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Doel van het onderzoek is het schetsen van een betrouwbaar en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2007

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2004-2005 (MCB)

Samenvatting van resultaten van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2004-2005. Met name wordt ingegaan op diefstal...

Publicatie | 02-11-2006

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) heeft als doel het slachtofferschap van Nederlandse bedrijven vast te stellen en...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2006

Aangifte loont; Onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie

Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun ogen, tekort schietende aandacht van politie en...

Publicatie | 22-10-1997

Afhandeling van winkeldiefstal via de Halt-procedure; Evaluatie van een Rotterdams experiment

In 1989 is in Rotterdam geĆ«xperimenteerd met een alternatieve afdoening van winkeldiefstal, gepleegd door strafrechtelijk...

Publicatie | 10-10-1991

Geschikt of niet geschikt?; Een evaluatie van de lik-op-stuk experimenten

De doelstelling van het lik-op-stuk experiment bestaat uit de volgende onderdelen: een snellere reactie van politie en...

Publicatie | 01-02-1989

Winkeldiefstal in Europees perspectief; Een vergelijkend onderzoek in Amsterdam, Zürich en München

Dit rapport gaat over winkeldiefstal en geeft antwoord op de vraag waarom mensen dit delict plegen en op welke manieren zij...

Publicatie | 01-01-1989

Het winkelcentraproject; Preventie van kleine criminaliteit

Dit rapport bevat de evaluatie van een aantal maatregelen die op een tweetal winkelcentra in de gemeente Utrecht zijn...

Publicatie | 01-01-1988

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Winkelcriminaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term