Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

29 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Forensische psychiatrie

Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdagkliniek is op 1 januari 2008 verzelfstandigd. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2011

Forensisch psychiatrisch toezicht; evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Voor tbs-gestelden die extramuraal verblijven is een vernieuwde vorm van toezicht opgezet: het Forensisch Psychiatrisch...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2010

Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd

Forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een justitiƫle beslissing, waarvan de uitkomst op de een of andere...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2010

Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

Het doel van dit onderzoek is de wijze waarop de advisering over verdachten en veroordeelden in de strafrechts­keten voor...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Toezichtprogramma's voor delinquenten en forensisch psychiatrische patiënten; Effectiviteit en veronderstelde werkzame mechanismen

In een vorige onderzoek (Cahier 2006-2) waren alleen studies betrokken waarin expliciet werd vermeld dat het ging om plegers...

Onderzoek met publicatie | 01-02-2008

Omgang als opgave

Onderzoek | 03-05-2007

Terbeschikkingstelling (TBS) en forensisch psychiatrische zorg

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van verschillende onderzoeken die het WODC de afgelopen vijf...

Publicatie | 06-11-2006

Nulmeting forensische diagnostiek jeugd; Een onderzoek naar de inwerkingtreding van het landelijk kader in de arrondissementen Arnhem, Breda, Groningen en Haarlem

Het doel van het landelijk kader forensische diagnostiek jeugd (FDJ) is bij te dragen aan de verbetering van de...

Onderzoek met publicatie | 18-08-2006

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiƫnten. Daarnaast biedt het inzichten in de...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2006

Gewelds- en zedendelinquenten met een psychische stoornis ; Wetgeving en praktijk in Engeland, Duitsland, Canada, Zweden en België

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop in verschillende...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Forensische psychiatrie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term