Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

18 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Wapengebruik

Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland

Bij degenen die zich in Nederland politiek en beleidsmatig met de problematiek van vuurwapencriminaliteit bezig houden alsook...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2002

Gebruik van opsporingsbevoegdheden in de Wet Wapens en munitie (WWM); Verslag van proefprojecten grensverkenning WWM-opsporingsbevoegdheden

Om een uitspraak te kunnen doen over de wenselijkheid en de meerwaarde van een eventuele uitbreiding van het wettelijke...

Publicatie | 01-06-2000

Fatale fantasie; Een onderzoek naar moorden op prostituées

In dit onderzoek zijn de moorden op een aantal prostituées onderzocht. Beschreven wordt welke werkwijze is gevolgd, noties...

Publicatie | 30-03-1994

Geweld

De bezorgdheid over het criminaliteitsprobleem heeft zich in de jaren tachtig vooral gericht op de 'kleine' of 'veel...

Publicatie | 28-02-1994

Motieven voor moord

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie...

Publicatie | 28-02-1991

Vuurwapencriminaliteit in het vizier; Een onderzoek bij politie en justitie

Onderzoek naar de wijze waarop in de politiele praktijk de bestrijding van het illegaal wapenbezit plaatsvindt en de rol van...

Publicatie | 01-01-1991

Wetgeving en sociale wetenschappen

Het ontwerpen en invoeren van wettelijke regels is een overheidsactiviteit, die qua omvang en mate van ingrijpen in de...

Publicatie | 28-02-1978

Roofovervallen in Nederland 1968-1975

Dit is een analyse van gegevens betreffende roofovervallen die sinds 1968 door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)...

Publicatie | 12-01-1975

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Wapengebruik'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term