Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

27 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

Een raamwerk van indicatoren voor de bescherming van persoonsgegevens; Nederland ten opzichte van andere EU-landen

Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de bescherming van privacy van...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2016

Het zichtbare slachtoffer; Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

Dit onderzoek spitst zich toe op vragen naar de mate waarin de identiteit van slachtoffers nu in het strafproces wordt...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2015

Privacyrecht en slachtoffers; Een studie naar de grondslagen en juridische kaders van privacy van slachtoffers

In deze studie staan de juridische grondslagen en kaders die van belang zijn bij de bescherming van de privacy van...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2015

Internationale politiële informatie-uitwisseling

Het belang van informatie voor de politie is groot. Voor een effectieve uitvoering van haar taak is de politie afhankelijk...

Onderzoek met publicatie | 26-02-2015

Evaluatie Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

De Wet JustitiĆ«le en strafvordelijke gegevens (WJSG) is een wettelijke regeling die waarborgen omvat voor een zorgvuldige...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2014

Gegevensuitwisseling door Toezichthouders

Dit onderzoek is gericht op het beantwoorden van de vraag met welke belangen rekening moet worden gehouden bij de...

Onderzoek met publicatie | 17-10-2012

Hits en hints; De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden...

Onderzoek met publicatie | 09-05-2012

Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-12-2011

Op weg naar evenwicht; een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: - Welke vormen van zorgplicht voor...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2010

Entiteitreconciliatie ondanks beperkte overlap door middel van objectgelijkenis; Casus 'Koppelen van persoonsgegevens zonder een gemeenschappelijke identificatie'

Het koppelen van informatiebronnen wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Dit onderzoek richt zich op het...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Persoonsgegevens'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term