Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

43 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Integratie

Geen tijd verliezen; Van opvang naar integratie van asielmigranten

In 2015 werd het publieke debat beheerst door aangrijpende beelden van migranten op weg naar Europa en door bezorgde reacties...

Publicatie | 15-12-2015

Vluchtelingen in Europa

Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de...

Publicatie | 22-07-2015

Europa en zijn Roma

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese...

Publicatie | 26-11-2014

Maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders; ontwikkelingen en risico's op criminaliteit en radicalisering

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van personen (in...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2014

Jaarrapport integratie 2012

Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Pardon?; Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog...

Onderzoek met publicatie | 17-04-2012

Building inclusion; Housing and integration of ethnic minorities in the Netherlands

This report traces the migration and housing histories of immigrants and their children since World War II. Central issues in...

Onderzoek met publicatie | 10-08-2009

Jaarrapport Integratie 2008

In opdracht van de voormalige minister voor V&I is het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie....

Onderzoek met publicatie | 06-11-2008

Meten met twee maten?; De discrepantie tussen de cijfers op het schoolexamen en het centraal examen VO van allochtone leerlingen

In recent onderzoek zijn verontrustende bevindingen over de eindexamenresultaten VO van allochtone leerlingen gepresenteerd....

Onderzoek met publicatie | 16-06-2008

Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs; Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese

Er wordt beweerd dat interetnisch contact op de basisschool, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelden...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2008

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Integratie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term