Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

26 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Faillissement

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde)...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2007

Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 1999-2005

In 1999 heeft het Schoordijk Instituut (Tilburg) onderzoek verricht naar de garantstellingsregeling (GSR). Het was de...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Fraude en misbruik bij faillissement; Een onderzoek naar hun aard en omvang en naar de mogelijkheden van bestrijding

Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de omvang en aard van faillissementsfraude, de wijze waarop fraude...

Onderzoek met publicatie | 06-01-2006

Informele reorganisatie in het perspectief van surseance van betaling, WSNP en faillissement

Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de huidige praktijk van ‘minnelijke oplossingen’ ter afwending van de...

Onderzoek met publicatie | 27-08-2004

Faillissement

Dit nummer poogt de problematiek van het faillissement in kaart te brengen. Bovendien worden tal van hervormingsvoorstellen...

Publicatie | 30-03-2000

Inpoldering van het fraudelandschap; Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren...

Publicatie | 01-12-1999

Huwelijksvermogensrecht in rechtsvergelijkend perspectief; Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Zweden

In het in 1997 verschenen rapport van de Commissie rechten en plichten van echtgenoten werd geconcludeerd dat...

Publicatie | 01-11-1999

De garantstellingsregeling curatoren; Rapport van de evaluatie van de werking van de Garantstellingsregeling curatoren in de praktijk

Verslag wordt gedaan van de resultaten en bevindingen van een onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van de evaluatie van...

Publicatie | 29-01-1999

Incassoprocedures; Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse...

Publicatie | 01-09-1996

Faillissementen en selectief ontslag; Een onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van de Faillissementswet

In het onderzoek is een antwoord gezocht op de volgende vragen: Hoe vaak komt 'oneigenlijk gebruik' van het faillissement,...

Publicatie | 01-04-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term