Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

50 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politiepersoneel

Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie; Een inventariserend onderzoek

De indruk bestaat dat de modernisering van arbeidsvoorwaarden bij de politie achterblijft vergeleken met andere sectoren van...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2014

De glans van de parels; Onderzoek naar de effectiviteit van 'Pearls in Policing' en de aansluiting bij nieuw beleid

Pearls in Policing (PiP) is een initiatief voor topmensen in politieorganisaties van over de hele wereld. Het doel is...

Onderzoek met publicatie | 20-10-2014

Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE)

Twee incidenten die in Nederland de laatste jaren opschudding hebben veroorzaakt zijn de aanslag in Apeldoorn op...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2014

Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers; Een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak

Dit onderzoek gaat over (de omgang met) situaties waarbij burgers, politie- of OM-medewerkers bedreigen of intimideren. De...

Onderzoek met publicatie | 14-04-2014

Het selecteren van aspirant-agenten; Evaluatie van de selectieprocedure voor agenten op niveau 2 tot en met 4

Het selecteren van aankomend politiepersoneel vindt plaats op basis van een procedure en beoordelingskader die in 2002 zijn...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2014

Klokkenluiders

Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving...

Publicatie | 21-11-2013

Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen; Welke prikkels dragen hieraan bij?

De huidige praktijk van het volgen van opleidingen bij de politie is dat politiemensen door hun werkgevers aangemeld worden...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2013

Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2013

De psychosociale gezondheid van politiepersoneel

De weerbaarheid van de politie staat onder druk, de negatieve aspecten van politiewerk blijven helaas niet zonder gevolgen en...

Onderzoek met publicatie | 15-10-2013

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term