Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

36 document(en) gevonden.

Civiel schadeverhaal via het strafproces; Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten...

Onderzoek met publicatie | 11-10-2016

Economics of Civil Justice

Het betreft de coördinatie door het WODC van de beantwoording van de enquête “Economics of Civil Justice” van de Organisation...

Onderzoek | 27-07-2016

Verschuiving van rechterlijke taken; Een verkennend onderzoek op civiel- en bestuursrechtelijk terrein

De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten...

Onderzoek met publicatie | 25-07-2016

De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad; Een tussentijdse evaluatie in het licht van de mogelijke invoering in het strafrecht

Op 1 juli 2012 is de ‘Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad’ in werking getreden.1 Deze wet (hierna ook wel Wpv of Wet...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2016

Geschilbeslechtingsdelta 2014; Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen (zie links bij: Meer informatie). Daarin...

Onderzoek met publicatie | 12-02-2016

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2013; Afgehandelde bezwaarschriften en instroom bij buitengerechtelijke procedures in het civielrecht (2005-2013)

Dit Factsheet geeft ontwikkelingen door de tijd weer in buitengerechtelijke zaken met betrekking tot: afgehandelde...

Publicatie | 07-09-2015

Deeltjesversneller in het recht?; Onderzoek naar de mogelijk versnellende factoren van de gerechtelijke deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade op de buitengerechtelijke onderhandelingen

Sinds 1 juli 2010 kan een partij bij een zaak over letsel- of overlijdensschade een deelgeschil aan de rechter voorleggen. De...

Onderzoek met publicatie | 19-01-2015

Daling instroom civiele handelszaken onderzocht; Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000...

Onderzoek met publicatie | 21-11-2014

Cijfers civielrechtelijke procedures en rechtsbijstand; Instroom (buiten)gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen

Dit factsheet geeft ontwikkelingen weer van het beroep dat de afgelopen jaren is gedaan op (buiten)gerechtelijke procedures...

Publicatie | 03-06-2014

Evaluatie Competentiegrensverhoging 2011; rapportage voormeting

Er ligt een wetsvoorstel om de behandeling van handelszaken met een financieel belang van € 5.000 tot € 25.000, alle...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2014

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term