Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

38 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Slachtofferenquete

Naar Nationale Veiligheidsindices

In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en...

Onderzoek met publicatie | 05-11-2014

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning; Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

In dit wordt verslag gedaan van de ervaringen van slachtoffers met justitiĆ«le slachtofferondersteuning, verleend door het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2013

Eerste meting slachtoffermonitor; Ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning: Deel 1: politie

Met de slachtoffermonitor zal periodiek worden gemeten wat de ervaringen zijn van slachtoffers die te maken hebben gehad met...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2013

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | 27-11-2012

Vervolg kwaliteitsmeting slachtofferzorg

De in het plan ‘Slachtoffers centraal; kwaliteitsimpuls uitvoering slachtofferondersteuning’ (april 2007) beschreven...

Onderzoek met publicatie | 05-04-2011

ICVS 2009

Onderzoek | 15-12-2010

Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

In deze rapportage wordt een verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument voor slachtofferschap van...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2010

Nooit meer dezelfde; gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en hun nabestaanden. De...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2009

Victimización en la perspectiva internacional; Resultados principales de la ENICRIV y ENECRIS 2004-2005

Este reporte presenta los principales resultados de las encuestas que fueron realizades como parte del quinto levantamiento...

Publicatie | 29-07-2008

Criminal Victimisation in International Perspective; Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS

This report presents the key results of the crime victim surveys that were carried out as part of the fifth sweep of the...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term