Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

26 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Gevangeniswezen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004; Ontwikkelingen en samenhangen

Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) is een statistisch naslagwerk dat wordt vervaardigd door het CBS en het WODC....

Onderzoek met publicatie | 25-11-2005

Verslag van bevindingen en advies inzake het samenwerkingsmodel gevangeniswezen en reclassering; Eindrapportage van een gecombineerd onderzoeks- en adviestraject

Doel van het onderzoek is bouwstenen aan te dragen voor een (mogelijke) tussentijdse aanpassing van het samenwerkingsmodel en...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2005

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics; 2003

How do the police deal with crime throughout Europe? How do prosecutorial systems compare with each other? How many offenders...

Onderzoek met publicatie | 12-12-2003

The Dutch criminal justice system; Organization and operation - second revised edition

This report describes the organization and operation of the Dutch criminal justice system. Its contents are: The Dutch...

Publicatie | 01-01-2003

Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de...

Publicatie | 01-07-2001

Sleutelen aan detentie

Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds...

Publicatie | 28-02-1999

Internationale vergelijking kosten van detentie

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de omvang en determinanten van de kosten van detentie in Nederland en de...

Publicatie | 01-06-1998

Politie en justitie in België

Herhaaldelijk wordt erop gewezen dat de onderlinge tegenwerking van de drie Belgische politiediensten — de rijkswacht, de...

Publicatie | 30-11-1997

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

De deconcentratie van D&J; Wijzigingen in de organisatie van het Nederlandse gevangeniswezen

Aanleiding: Deconcentratie houdt in dat er een aantal taken en bevoegdheden zijn overgeheveld van het centrale niveau (het...

Publicatie | 01-01-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gevangeniswezen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term