Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

19 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Consumentenrecht

Geschilbeslechtingsdelta 2009; over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Het doel van het onderzoek is om opnieuw een totaaloverzicht te bieden van de mate waarin burgers te maken hebben met...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2010

Wet Koop onroerende zaken; de evaluatie

Dit onderzoek betreft de evaluatie van de Wet koop onroerende zaken. De kernvraag luidt: In hoeverre voldoet de werking...

Onderzoek met publicatie | 29-01-2010

Evaluatie De Geschillencommissie 2009

Het is wettelijk verplicht dat een organisatie die structureel subsidie ontvangt van het Rijk eens in de vijf jaar wordt...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2009

Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten; Handelspraktijken, reclame en zelfregulering

Deze studie heeft als doel om nader inzicht te verschaffen in de manier waarop niet-wettelijke reguleringsinstrumenten...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2009

Harmonisatie van het consumentencontractenrecht in Europa; consequenties voor Nederland

Het doel van dit onderzoek is om aandachtspunten te leveren voor de standpuntbepaling en inbreng van Nederland bij de...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2009

Transnationale samenwerking van toezichthouders; een quick scan

De centrale probleemstelling van dit onderzoek is: Hoe hebben andere EU-landen de transnationale bestuurlijke samenwerking...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

Toezicht op markt en mededinging

Toezicht is een (machts)factor van betekenis geworden in de samenleving. Gelet op het arsenaal aan opsporingsbevoegdheden en...

Publicatie | 06-10-2008

Evaluatie geschilbeslechting consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een samenwerkingsverband van Consumentenbond, ANWB, branche-...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Kansen voor conflictbemiddeling; Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is...

Publicatie | 01-10-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Consumentenrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term