Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

25 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Beleidsregel

Bont en blauw; Een onderzoek naar de behandeling van geweldszaken tegen politieambtenaren en de bejeging van slachtoffers daarvan door de politie en het openbaar ministerie

Dit zijn de resultaten van een landelijk onderzoek naar de wijze waarop geweldszaken tegen politieambtenaren worden...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2009

Tussen aangifte en opsporing; Een pilotstudie naar de haalbaarheid van een instrument om het gat in de opsporing te bepalen

In de Aanwijzing voor de opsporing - die op 1 maart 2003 van kracht is geworden en nader is uitgelegd in de brief van 4...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2006

Algemeen bestuursrecht 2001; Beleidsregels

Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe...

Publicatie | 01-08-2001

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

Eisen in jeugdzaken; Een inventarisatie van meningen over de 'requireerrichtlijn in kinderzaken'

Het doel van deze onderzoeksnotitie is om inzicht te verschaffen in de toepassingen en ervaringen met de requireerrichtlijn...

Publicatie | 01-10-2000

Victims of crime in 22 European criminal justice systems; The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light...

Publicatie | 09-06-2000

Wetgeving gewogen; Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van het wetsartikel 240b van het Wetboek van Srafrecht, betreffende...

Publicatie | 01-04-1999

De werking van de TRAS-richtlijn

Centraal staat de vraag op welke wijze de TRAS-richtlijn wordt toegepast en welke knelpunten zich daarbij voor kunnen doen....

Publicatie | 09-01-1997

Richtlijnen doorgelicht; Verslag van een onderzoek naar de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie

Dit eindrapport vormt de (verkorte) neerslag van een opdracht, die medio september 1995 door de Centrale Directie...

Publicatie | 01-08-1996

Evaluatie OM-leidraad voor de verkeershandhaving 1994-1996

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft als uitvloeisel van het beleidsplan 'Strafrecht met beleid', in mei 1993 de Leidraad voor...

Publicatie | 01-07-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Beleidsregel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term