Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

17 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Coffeeshops, toeristen en lokale markt; Evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops

Het voorliggende rapport is het eindrapport van het evaluatieonderzoek van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2014

Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops; Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2013

Hektor in Venlo; Eindevaluatie: inspanningen, proces en resultaten 2001-2004

De gemeente Venlo heeft te maken met overlast door het gebruik van en de handel in met name softdrugs. Deze overlast wordt...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2005

Monitoring drugsoverlast Venlo; aanvullend onderzoek

In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiƫle reductie van de...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2002

Coffeeshops, jeugd en toerisme

Begin jaren tachtig waren er nog bijna geen coffeeshops in Nederland die softdrugs verkochten. Momenteel zijn er ruim...

Publicatie | 01-04-2001

Between prohibition and legalization; The Dutch experiment in drug policy

This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of...

Publicatie | 15-10-1994

Duits drugstoerisme; Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in Arnhem

Naar aanleiding van een volksoproer in de Arnhemse wijk Klarendal hebben de Arnhemse politie en het openbaar ministerie...

Publicatie | 01-08-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Drugtoerisme'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term