Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

20 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Melding

Opsporing van terrorisme in de praktijk; De Wet opsporing terroristische misdrijven vier jaar in werking

Dit is de vierde en laatste rapportage van de monitor van de Wet opsporing terroristische misdrijven. De volgende...

Onderzoek met publicatie | 25-06-2012

Landelijk beleid huiselijk geweld; theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2011

Huiselijk geweld in Nederland; overkoepelend syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

Overkoepelend rapport Huiselijk geweld op basis van drie deelonderzoeken huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen van...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

De Wet opsporing terroristische misdrijven drie jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de ‘Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2010

Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking; De Franse praktijk

Genitale verminking is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling (Sr art. 300-304, 307, 308). Ook het mede­plegen en...

Onderzoek met publicatie | 24-08-2010

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de aard en omvang van bekend geworden gevallen van seksueel...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

De wereld achter de wietteelt

In deze studie is het productieproces en de organisatie van de wietteelt onderzocht. Tevens is ingezoomd op de internationale...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2007

Evaluatie pilot Meld Misdaad Anoniem; Eindrapportage + bijlagen

Onderzoek met publicatie | 15-08-2003

Medische besluitvorming aan het einde van het leven; de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek waarin de toetsingsprocedure voor levensbeƫindigend handelen...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2003

Politiemonitor bevolking 1997; Landelijke rapportage

Dit is de rapportage van het derde grootschalige bevolkingsonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor...

Publicatie | 01-07-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Melding'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term