Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

40 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Discriminatie

Strafbaarstelling van 'belediging van geloof'; Een onderzoek naar mogelijke aanpassing van de uitingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht, mede in het licht van internationale verdragsverplichtingen

Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie-Schrijver c.s., die is aangenomen toen de Eerste Kamer in december 2013 akkoord...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2014

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en...

Publicatie | 19-08-2013

Mensenrechten in Nederland

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten...

Publicatie | 25-10-2012

Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel; stand van zaken anno 2011

Dit rapport doet verslag van een deel van de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2011

Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland; Een vergelijkend literatuuronderzoek

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar de onderzoeksliteratuur over islamitische en...

Onderzoek met publicatie | 08-03-2010

Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen; Een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding

In dit literatuuronderzoek staat de volgende ondersvraag centraal: Wat is bekend over homofoob geweld en over de wijzen...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2009

Building inclusion; Housing and integration of ethnic minorities in the Netherlands

This report traces the migration and housing histories of immigrants and their children since World War II. Central issues in...

Onderzoek met publicatie | 10-08-2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007; Ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2008

Recidive na discriminatie; Een onderzoek naar de strafrechtelijke recidive onder daders van discriminatiedelicten

In dit onderzoek wordt de strafrechtelijke recidive van plegers van specifieke discriminatiedelicten in kaart gebracht. De...

Onderzoek met publicatie | 07-01-2008

Strafbare discriminatie

Het onderzoek geeft - voor zover mogelijk - inzicht in de frequentie, de aard en hoogte van de opgelegde straffen bij...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term