Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Penitentiaire inrichting

Regiem in ontwikkeling; verslag van een onderzoek onder de gedetineerdenbevolking van het Huis van Bewaring te Rotterdam

De vraagstelling van het onderzoek was drieledig. In de eerste plaats was de vraag hoe de bevolking van het HvB is...

Publicatie | 18-09-1985

Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

In het kader van de evaluatie van de experimentele opvang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring te Amsterdam en...

Publicatie | 03-04-1985

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven...

Publicatie | 03-01-1985

Symposium '100 jaar gevangenis Schutterswei'

Op 4 oktober jl. vond in Alkmaar een symposium plaats naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de gevangenis...

Publicatie | 22-12-1984

Subculturen in penitentiare inrichtingen

Publicatie | 24-12-1983

De bevolking van het Huis van Bewaring Rotterdam gedifferentieerd

Doel van deze eerste inventarisatie was op korte termijn een globaal inzicht te verkrijgen in enerzijds de samenstelling van...

Publicatie | 16-09-1983

De gestandaardiseerde inrichtingsstructuur in het HvB "Het Schouw"

Dit is het verslag van een verkennend onderzoek naar de effecten van een organisatie gestructureerd volgens het GIS-model....

Publicatie | 22-11-1982

De Sprang; evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring

In de jaren 1978-1980 is een onderzoek verricht naar het bijzondere regiem van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in...

Publicatie | 25-09-1982

Plaatsing op een landelijke afzonderingsafdeling; Een evaluatie van de procedure volgens artikel 24, lid 5 van de Gevangenismaatregel

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds gaat het om een beschrijving van de feitelijk gevolgde procedures bij...

Publicatie | 01-10-1981

Evaluatie-onderzoek opvang drugverslaafden in twee huizen van bewaring; interimrapport I

Dit rapport bevat de eerste bevindingen van een onderzoek ter evaluatie van experimenten in de opvang en begeleiding van...

Publicatie | 30-05-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Penitentiaire inrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term