Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

73 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Rechters

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Daderschap en deelneming doorgelicht; onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht

In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe zijn daderschap en deelneming in Nederland en...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

De competentie van enkelvoudige kamers in strafzaken verruimd; cijfermatige gegevens en ervaringen van de rechtspraktijk

Bij de wet van 4 juli 2002 (in werking getreden op 12 juli 2002) is de maximumstraf die de politierechter op mag leggen...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2010

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

De tenuitvoerlegging van sancties: maatwerk voor de rechter?

In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: Welke bevoegdheden heeft de rechter ten aanzien van de...

Onderzoek met publicatie | 13-02-2009

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter

Dit onderzoek maakt deel uit van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit onderzoek dient om duidelijk...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Niet-judiciële activiteiten van de Rechtspraak

In samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak is geĆÆnventariseerd welke niet-judiciĆ«le taken bij rechtscolleges berusten en...

Onderzoek met publicatie | 21-04-2006

Niet-rechterlijke actoren in de Rechtspraak van Nederland, Denemarken en Duitsland

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de rol van niet-rechterlijke actoren in de rechtspraak in het buitenland....

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Evaluatie Wet herziening GVO

Uit dit onderzoek - uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het WODC - komt naar voren dat de...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2004

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term