Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

39 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Preventiebeleid

Evaluatie Justitie in de Buurt nieuwe stijl; Verbindende netwerken in de veiligheidshuizen

De vier hoofdvragen van deze procesevaluatie zijn: Welke organisatievormen en werkwijzen hanteren de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 20-03-2009

Onderzoek anti-terrorisme beleid

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een eerste inventarisatie van beleid met betrekking tot de...

Publicatie | 02-11-2006

Verslingerd aan meer dan een spel; Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2005

De nieuwe veiligheidscultuur

Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan...

Publicatie | 03-11-2004

Veiligheid door repressie: emotie of verstand? ; WODC-lezing 2003

De hedendaagse veiligheidsconsument ergert zich. Politiek en bestuur worden gehinderd door oude sentimenten om adequaat op...

Publicatie | 01-01-2003

Knelpuntenonderzoek veiligheidsregelgeving; Inventarisatie en analyse van knelpunten in de regelgeving die de publieksveiligheid raken

De probleemstelling luidt als volgt: Waar is sprake van tegenstrijdigheid/complexiteit/samenloop/onduidelijkheid op het...

Onderzoek met publicatie | 12-07-2002

Toekomst van de rechtshandhaving

De diversiteit in het aanbod aan documenten die de criminaliteitssituatie over vijf à tien jaar tot onderwerp hebben heeft de...

Publicatie | 30-05-2002

Criminal Justice and Social Policy

Publicatie | 01-01-2002

Communities and Crime

Publicatie | 01-01-2000

Aangifte loont; Onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie

Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun ogen, tekort schietende aandacht van politie en...

Publicatie | 22-10-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term