Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

63 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Huiselijk geweld

Basisprogramma recidiveonderzoek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen 2016-2021

Op verzoek van de Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) voert het WODC een vijfjarig basisprogramma uit op het terrein...

Onderzoek | 27-01-2016

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld; Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

Het WODC heeft in 2013 eerder verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive door plegers van huiselijk geweld (zie link...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2016

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2014

Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap; een literatuurscan

Deze literatuurstudie richt zich op risicofactoren voor herhaald slachtofferschap (waaronder intimidatie en vergelding)....

Onderzoek met publicatie | 14-01-2014

Recidive na huiselijk geweld; Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009

Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van V&J is de recidive na het plegen van huiselijk...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2013

Effectief uit huis geplaatst?; Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 2: Aard en omvang

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2013

Copycat; een fenomeenonderzoek

Het Copycat-effect is het effect dat plaatsheeft als er sprake is van een handeling die is uitgevoerd naar aanleiding van...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2011

Landelijk beleid huiselijk geweld; theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2011

Secundaire analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld

Na afronding van het algemene landelijke onderzoek huiselijk geweld in 2010 bleek dat er nog vragen open staan die in deze...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term