Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

29 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Forensische psychiatrie

Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie ; voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch...

Onderzoek met publicatie | 10-03-2006

Klachten Forensische Diagnostiek Jeugdigen; Een onderzoek naar het aantal en de aard van de klachten die ingediend worden naar aanleiding van jeugdforensisch onderzoek

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het aantal klachten over forensisch diagnostische onderzoeken in de jeugdzorg gering...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2004

Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg; Een 'nulmeting' naar de forensische stand van zaken in 2003 in de arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Utrecht

Om verbeteringen in de forensische diagnostiek in de jeugdzorg door te voeren, is het Landelijke Kader FDJ ontwikkeld. De...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Zolang kleur kleur heeft; Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliƫnten er eigenlijk...

Publicatie | 01-04-2001

Internationale vergelijking omgang met psychisch gestoorde delinquenten

Dit rapport doet verslag van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop Nederland en enkele landen omgaan...

Publicatie | 01-04-2001

Literatuuronderzoek TBS en GGZ

In vervolg op twee vrij recente Interdepartementale Beleidsonderzoeken naar de TBS (Doelmatig behandelen, 1995 en Over...

Publicatie | 28-01-2001

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Geestelijke volksgezondheid en Justitie

Wie zorgt er voor ontslagen tbs-gestelden, en wat te doen met de psychisch gestoorden in de gevangenissen? Wie doet wat en...

Publicatie | 30-11-1991

Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het...

Publicatie | 01-08-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Forensische psychiatrie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term