Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

48 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Mensenhandel

Categorical accommodation and assistance for victims of trafficking in human beings; a study of four European countries

The aim of this research is to look at the experiences that other European countries have had with categorical accommodation...

Onderzoek met publicatie | 13-09-2012

Rechercheprocessen bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Bij de sturing van op georganiseerde criminaliteit gerichte opsporingsonderzoeken, ontbreekt het aan voldoende inzichten: -...

Onderzoek met publicatie | 02-04-2012

Mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie; Een onderzoek naar de aard en opsporing van mensenhandel

Dit onderzoek gaat over mensenhandel in de raamprostitutiebranche van het Amsterdamse wallengebied. De centrale vraag van dit...

Onderzoek met publicatie | 26-05-2011

Preventie van georganiseerde misdaad

Niemand hoeft tegenwoordig te worden overtuigd van de noodzaak om ook preventief te reageren op georganiseerde criminaliteit....

Publicatie | 20-04-2011

Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen; eerste bevindingen

Proeftuinen zijn intelligence gerichte leeromgevingen waarin OM en politie niet alleen opsporen met innovatieve...

Onderzoek met publicatie | 22-11-2010

Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt...

Publicatie | 03-11-2010

Jong en illegaal in Nederland; een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Tussen beheersing en begeleiding; een evaluatie van de pilot 'beschermde opvang risico-AMV's

Naar aanleiding van aanhoudende signalen dat een deel van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen met onbekende...

Onderzoek met publicatie | 21-06-2010

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel; plan- en procesevaluatie van een pilot

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2009

Adoptie onder vuur

Justitiële verkenningen besteedde in 1979 voor het eerst aandacht aan adoptie van buitenlandse kinderen. Er was destijds...

Publicatie | 06-11-2008

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term