Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

80 document(en) gevonden.

Recidivebericht 2012; landelijke cijfers met betrekking tot de strafrechtelijke recidive van justitiabelen uit de periode 2002-2009

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo...

Onderzoek met publicatie | 27-05-2013

Nazorgproblematiek 18- t/m 26-jarige gedetineerden

Met ingang van 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Jongeren tot 27 jaar die in 2012 een...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2013

Overzicht van onderzoek naar de PIJ-maatregel tussen 2006-2011

De PIJ-maatregel is de strafrechtelijke maatregel binnen het jeugdstrafrecht die kan worden opgelegd om jongeren die ernstige...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2012

Recidivebericht 2002-2008; ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen

Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2012

Vrij na een PIJ; voorspellende factoren van acceptatie vrijwillige nazorg en recidive

Dit onderzoek maakt deel uit van de PIJ-onderzoeksprogrammering. De brede doelstelling van de PIJ-onderzoeksprogrammering is...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Uitvoering van de gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel

Agressie Regulatie op Maat heeft primair als doel de zelfregulatie van een jongere met een ernstige agressieproblematiek te...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2012

Sociale Vaardigheidstraining op Maat; een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

De interventie 'SoVa op Maat' richt zich op jongens en meisjes in de leeftijd van 14-21 jaar met probleemgedrag dat voor een...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2012

Jongeren en vrijheidsbeneming; een studie naar de wijze waarop jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming

Het WODC heeft op verzoek van DJJ in 2007-2008 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de verwerking van justitiƫle...

Onderzoek met publicatie | 12-01-2012

Delinquente meisjes; achtergronden, risicofactoren en interventies

Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2011

Implementatie achter tralies; een studie naar randvoorwaarden en factoren die van invloed zijn op de implementatie van PIJ-behandelprogramma's

Dit onderzoek naar randvoorwaarden bij de implementatie en toepassing van behandelprogramma’s aan PIJ-jongeren (plaatsing in...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdige gedetineerden'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term