Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

65 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Agressie

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

Op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vond op donderdag 26 juni 2014 in OM-Spaces in Amsterdam een...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2014

Alcohol en uitgaansgeweld; De stand van zaken

Deze infosheet geeft op een bondige manier de stand van zaken weer rondom het thema Alcohol en uitgaansgeweld. Hoe groot is...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2014

Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers; Een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak

Dit onderzoek gaat over (de omgang met) situaties waarbij burgers, politie- of OM-medewerkers bedreigen of intimideren. De...

Onderzoek met publicatie | 14-04-2014

Veelplegers: specialisten of niet?; Een onderzoek naar patronen in de aard van opeenvolgende misdrijven van zeer actieve veelplegers over hun criminele carrière

Sinds 2005 verzamelt het WODC voor de monitor veelplegers gegevens uit verschillende bronnen binnen en buiten de...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2013

Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen; een verdieping van ongewenste omgangsvormen en de arbeidssituatie in 2012

De onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van zaken  met betrekking tot de...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Personeel in de vreemdelingenbewaring; de arbeidssituatie, agressie en geweld

Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers bij de sector Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV)...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2012

De juiste snaar; professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik

Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alchol en drugs. Over de rol...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2012

Tevredenheid van gevangenispersoneel 2011; een verdieping van personele en inrichtingspecifieke kenmerken

Verdiepingsstudie van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het gevangeniswezen in 2011 (zie link bij: Meer...

Onderzoek met publicatie | 21-03-2012

Neuropsychologische factoren in relatie tot succes van behandeling van jongeren met een maatregel Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en jongeren met een machtiging Gesloten Jeugdzorg (GJZ)

Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de mate waarin jongeren met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Uitvoering van de gedragsinterventie Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel

Agressie Regulatie op Maat heeft primair als doel de zelfregulatie van een jongere met een ernstige agressieproblematiek te...

Onderzoek met publicatie | 29-02-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Agressie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term