Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

28 document(en) gevonden.

Veiligheid en preventie / Politiele preventie

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn; de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie...

Publicatie | 24-09-1983

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en...

Onderzoek met publicatie | 24-09-1983

Experimenten criminaliteitsbestrijding; een tussenbalans

Sinds 1980 worden door het WODC onderzoeksprojecten uitgevoerd met hulp waarvan de effectiviteit van nieuwe wijzen van...

Publicatie | 22-12-1982

Politie en kleine criminaliteit

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici,...

Publicatie | 30-10-1982

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Over de politie in verandering en de verandering in de politie; taken van de politie

Publicatie | 30-08-1981

Preventie en criminaliteit

Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D....

Publicatie | 30-03-1980

Preventie, politie en burgerij

De verhoogde aandacht voor de preventietaken van de politie en de voorstellen van de Projectgroep Organisatiestructuren leken...

Publicatie | 30-10-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politiele preventie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term