Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

38 document(en) gevonden.

Het schemergebied van het straffen

De laatste decennia is het arsenaal aan straffen en maatregelen in Nederland behoorlijk uitgebreid. De politie, het...

Publicatie | 30-05-2000

De toekomst van de bijzondere opsporingsdiensten

Deze bundel bevat de volgende bijdragen: C.J.C.F. Fijnaut, H.G. van de Bunt: De toekomst van de landelijke bijzondere...

Publicatie | 01-01-2000

Scandinavië

In hoeverre vervult Scandinaviƫ een voortrekkersrol? Tot welke gebieden beperkt zich die? Hoe heeft het egalitarisme zijn...

Publicatie | 30-11-1999

Justitiële interventies: wat werkt?

In de wetenschap dat het globale justitiƫle beleid slechts een beperkte invloed kan hebben op het beteugele n van de...

Publicatie | 30-08-1999

Vijf en twintig jaar WODC

Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het WODC waarin op het verleden, heden en toekomst van het WODC wordt...

Publicatie | 01-01-1998

Europe meets US in Crime and Policy

Publicatie | 30-03-1996

Crisis in de gedoogcultuur

'Gedogen' is inmiddels een bekend verschijnsel geworden. Op vele rechtsgebieden ziet de overheid willens en wetens af van...

Publicatie | 30-11-1995

Rechtspleging in beweging

Alom wordt geroepen om grotere doelmatigheid binnen het rechterlijke apparaat. Daarbij staan twee verlangens voorop. Ten...

Publicatie | 30-03-1995

Scenario's voor justitie

De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele...

Publicatie | 30-11-1994

Recht en moraal

Met de suprematie van het wetenschappelijk denken, waarin ratio en empirische waarneming de enige geldige criteria worden...

Publicatie | 30-03-1993

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term