Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

34 document(en) gevonden.

Criminologie en victimologie / Slachtoffer/dader

Slachtofferschap van huiselijk geweld; aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Huiselijk geweld in Nederland; overkoepelend syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

Overkoepelend rapport Huiselijk geweld op basis van drie deelonderzoeken huiselijk geweld. De belangrijkste bevindingen van...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Omvang van huiselijk geweld in Nederland

De hoofdvragen voor het onderzoek zijn: Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland?Hoe groot is...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties

Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de aard en omvang van bekend geworden gevallen van seksueel...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en...

Publicatie | 21-05-2007

Kindermishandeling in Nederland anno 2005; De nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005)

Hoeveel kinderen in ons land het slachtoffer worden van mishandeling is niet bekend. Daarom is er is behoefte aan...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2007

Recent slachtofferonderzoek

Kort overzicht van resultaten van recent afgerond onderzoek en lopend onderzoek op het terrein van slachtoffers en...

Publicatie | 02-11-2006

Procesevaluatie slachtoffer-dadergesprekken

Eind 2004 is in vijf regio’s een project ‘slachtoffer-dadergesprekken’ gestart, een project waarin slachtoffers onder...

Onderzoek met publicatie | 21-07-2006

Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland; Aard, omvang en hulpverlening

In het rapport Huiselijk geweld (1997) worden de onderzoeksvragen beschreven die in het uitgevoerde onderzoek centraal...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2002

Geweld: gemeld en geteld; Een analyse van aard en omvang van geweld op straat tussen onbekenden

In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste fase van onderzoek naar achtergronden en motieven van straatgeweld tussen...

Publicatie | 01-06-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Slachtoffer/dader'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term