Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

35 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Vervolgingsbeleid

Overtredende overheden; Vervolgingsbeleid inzake milieudelicten

Centraal in het onderzoek dat het WODC heeft uitgevoerd in opdracht van het Coördinerend Beleidsoverleg Milieu en in overleg...

Publicatie | 30-03-1995

Het OM en Van Montfrans; een inventarisatie door de Werkgroep De Vries van taken en activiteiten van het OM inzake jeugdcriminaliteit

In deze notitie worden enkele uitkomsten gepresenteerd van de resultaten van een inventarisatie in alle 19 arrondissementen...

Publicatie | 25-02-1995

Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992; Tweede meting 'planning & control milieuwethandhaving'

Meting betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op de...

Publicatie | 30-06-1994

Het openbaar ministerie en grote fraudezaken

Doel: Inventarisatie van de strafrechtelijke aanpak van grote fraudezaken door het O.M. De aandacht gaat daarbij speciaal uit...

Publicatie | 01-01-1994

Nulmeting 'Planning & Control' Milieuwethandhaving 1991 Openbaar Ministerie

Publicatie | 13-01-1993

Politie en openbaar ministerie tegen rassendiscriminatie; Over de naleving van richtlijnen

Doel van het onderzoek is om na te gaan of de richtlijnen inzake het bestrijden ;van rassendiscriminatie door politie en...

Publicatie | 01-01-1993

Vervolging en strafvordering bij opiumwetdelicten

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de achtergronden van de beslissingen inzake vervolging,...

Publicatie | 01-01-1988

Fraudenummer

Dit fraude-nummer wordt geopend met een inleiding van P.C. van Duyne. De schrijver behandelt — in vogelvlucht — de...

Publicatie | 30-04-1983

De strafvordering en straftoemeting in gevallen van zware criminaliteit; Een overzicht van de jaren 1973-1976 en een analyse van de beslissingen van officieren van justitie

De volgende delicten werden in dit onderzoek bekeken: inbraak, diefstal met geweld, afpersing; moord en doodslag, en...

Publicatie | 01-10-1981

Experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid; achtergrond, doelstellingen en opzet van de experimenten: een nadere uitwerking

Het onderzoeksproject "experimenten opsporings- en verbaliseringsbeleid" heeft tot doel na te gaan wat de effecten zijn van...

Publicatie | 30-05-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vervolgingsbeleid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term