Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

47 document(en) gevonden.

Criminaliteit en delicten / Vandalisme

Monitor Criminaliteit bedrijfsleven 2004; Feiten en trends inzake aard en omvang van criminaliteit in het bedrijfsleven

Schetsen van een betrouwbare en nauwkeurig beeld van de aard en omvang van de criminaliteit tegen bedrijven, de preventieve...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2005

Slachtofferschap criminaliteit bij bedrijven en instellingen; Monitor bedrijven en instellingen: nulmeting onder 5.000 vestigingen

Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek Monitor Bedrijven en Instellingen met betrekking tot slachtofferschap...

Onderzoek met publicatie | 06-09-2002

Monitor bedrijven en instellingen; Sector bouwnijverheid

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven...

Publicatie | 01-07-2000

Monitor bedrijven en instellingen; Sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven...

Publicatie | 01-07-2000

Monitor bedrijven en instellingen; Sector vervoer, opslag en communicatie

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben opdracht gegeven een 'Monitor Bedrijven en...

Publicatie | 01-05-2000

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 16-03-1999

Het effect van voorlichting op school; Een literatuurverkenning

Bij deze literatuurverkenning is onderzoek gedaan naar de resultaten van evaluaties van (in bepaalde opzichten) vergelijkbare...

Publicatie | 01-06-1997

Kunst en criminaliteit

De hoge prijzen die tegenwoordig betaald worden voor kunst maken het aantrekkelijk om er illegaal in te handelen. Volgens...

Publicatie | 28-02-1997

Evaluatie PPP-projecten

In 1993 en 1994 heeft het WODC een aantal haalbaarheidsstudies naar publiek-private en preventieve samenwerkingsverbanden...

Publicatie | 24-03-1995

Social caretakers and preventing crime on public housing estates

The Dutch government stimulated the employment of social caretakers on public housing estates. Besides other measures, they...

Publicatie | 31-05-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vandalisme'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term