Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

49 document(en) gevonden.

Straffen en maatregelen / Jeugdbeschermingsmaatregel

Bescherming in ontwikkeling; Se evaluatie van de methodische vernieuwing in het kader van het 'Deltaplan Kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij'

Dit rapport betreft de evaluatie van de methodische vernieuwing voor de Nederlandse gezinsvoogdij in vier pilotregio's,...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2005

Onderzoek op strafrechtelijk en criminologisch terrein

Dit is het jaarlijkse onderzoeksnummer. De informatie over lopend en afgesloten onderzoek staat deze keer op een bijgeleverde...

Publicatie | 30-12-2004

Samenplaatsing van jongeren in justitiële jeugdinrichtingen

Doel is te laten zien hoe de samenplaatsing van civielrechtelijk en strafrechtelijk geplaatsten in JJI’s (zowel opvang- als...

Onderzoek met publicatie | 11-06-2004

Jonge Antilliaanse immigranten en hun voogden; De leefsituatie van Antilliaanse jongeren die met en zonder wettelijk gezag in Nederland verblijven

Het doel van dit onderzoek was het inzichtelijk maken van de leefsituatie van Antilliaanse jongeren die zich vanuit de...

Onderzoek met publicatie | 11-07-2003

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Maatregel...regelmaat?; Reconstructie van (het doorbreken van) transgenerationele overdracht van kinderbeschermingsmaatregelen

Dit rapport wil proberen de onderstaande vragen te beantwoorden:  In welke mate vertonen (nader te omschrijven) problemen die...

Publicatie | 01-11-2001

Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse jongeren

Dit rapport wil de volgende vraag beantwoorden: In hoeverre realiseert de voogdijregeling het beoogde doel, namelijk dat geen...

Publicatie | 31-01-2001

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Beschermengel II; Gesprekken tussen ouders en gezinsvoogden in de beginfase van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek komt naar voren dat de gesprekken niet in alle gevallen gestructureerd verlopen. In de helft van de gevallen...

Publicatie | 01-08-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term