Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

33 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Strafbaarheid

Het warme bad en de koude douche; Een onderzoek naar misstanden in nieuwe religieuze bewegingen en de toereikendheid van het instrumentarium voor recht en zorg

De doelstelling van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre het Nederlandse instrumentarium voor de aanpak van misstanden...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2013

Misdaad en opsporing in de wolken; knelpunten en kansen van cloud computing voor de Nederlandse opsporing

Cloud computing is het via internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De cloud (‘wolk’)...

Onderzoek met publicatie | 08-02-2013

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen; Een inventariserende studie

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2006

Witwassen

Naar aanleiding van internationale verdragen en regelgeving heeft de bestrijding van witwassen vanaf 1993 ook in Nederland...

Publicatie | 29-03-2006

Vloeken, schelden en schimpen

In deze aflevering van Justitiƫle verkenningen staat verbaal geweld centraal: vloeken, schelden en schimpen. Voor de een...

Publicatie | 30-04-2003

Overheden over internationalisering en ICT-recht; De standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Met het onderzoek wordt beoogd een inventarisatie te geven van de standpunten van enkele nationale overheden (Duitsland,...

Publicatie | 01-08-2000

Criminalisering

Hoe de tendens van ruimere strafbaarstellingen en hogere strafbedreigingen te duiden? In hoeverre worden strafwetgever en...

Publicatie | 30-07-2000

Wetgeving gewogen; Evaluatie van wet- en regelgeving inzake kinderpornografie

In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van het wetsartikel 240b van het Wetboek van Srafrecht, betreffende...

Publicatie | 01-04-1999

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 5: Sterkte-zwakte analyse van een aantal juridische instrumenten inzake de vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen

Welke wetstechnische vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen van 12-16 jaar komt het beste tegemoet aan de...

Publicatie | 30-11-1998

Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: In welke mate worden de voorschriften inzake vliegbewegingen...

Publicatie | 07-06-1998

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Strafbaarheid'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term