Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

29 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

Op weg naar evenwicht; een onderzoek naar zorgplichten op het internet

Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: - Welke vormen van zorgplicht voor...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2010

Entiteitreconciliatie ondanks beperkte overlap door middel van objectgelijkenis; Casus 'Koppelen van persoonsgegevens zonder een gemeenschappelijke identificatie'

Het koppelen van informatiebronnen wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. Dit onderzoek richt zich op het...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2009

Wat niet weet, wat niet deert; een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk

Dit is het vervolgonderzoek op de literatuurstudie/knelpuntenanalyse, waarin de werking van de Wet bescherming...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Identiteitsfraude: een afbakening; Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de werkbare afbakening van het begrip identiteitsfraude', gelet op...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2007

Opsporing locaties verzocht; Eindrapport

Het voorliggende onderzoek dient inzicht te geven in de technische mogelijkheden die er bestaan om bij opsporing gebruik te...

Publicatie | 09-04-2001

Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers; Een onderzoek naar wetgeving en praktijk

Dit is het eerste deel van een promotieonderzoek dat voorziet in een onderzoek naar achtergrond en reikwijdte van de...

Onderzoek met publicatie | 31-03-2000

Als de politie iets wil weten...; De informatieuitwisseling tussen de politie en de particuliere sector op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet persoonsregistraties

Dit rapport gaat in op de informatieverzoeken van politie en justitie aan derden op basis van artikel 11 lid 2 van de Wet...

Publicatie | 28-01-1999

Legal issues arising on the electronic highway; An international survey of six areas

This document describes legal problems and issues regarding the electronic highway in four countries: France, Germany, the...

Publicatie | 01-12-1997

Privacy en justitie

Door de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van de informatieverwerking is de laatste tien jaar ook in ons...

Publicatie | 30-08-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Persoonsgegevens'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term