Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

34 document(en) gevonden.

Staats- en bestuursrecht / Bestuursrechtspraak

Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet - artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Chw

Dit is een tussenrapportage in het kader van het evaluatieonderzoek, ten behoeve van de besluitvorming over het permanent...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2011

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008; ontwikkelingen en samenhangen

Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2010

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Definitieve geschilbeslechting door de bestuursrechter

Dit onderzoek maakt deel uit van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit onderzoek dient om duidelijk...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Herijking van het belanghebbendebegrip; Een relativiteitsvereiste in het Awb-procesrecht?

Derden die bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals omwonenden tegen een bouwvergunning, mogen bij de...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2004

Algemeen Bestuursrecht 2001; Hoger beroep

Op 1 januari 1994 is voor het grootste gedeelte van het bestuursrecht rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. De...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen bestuursrecht 2001; De ketenbenadering in de AWB

Volgens de opstellers van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de gang van zaken met betrekking tot een besluit als één...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; De burger en de Awb: ervaringen van repeat players met Awb-procedures

Dit boek bevat de resultaten van het onderzoek naar de positie van burgers in procedures op grond van de Algemene wet...

Publicatie | 01-09-2001

Algemeen Bestuursrecht 2001; Mandaat en delegatie

In dit onderzoeksrapport staat de volgende probleemstelling centraal: Wat zijn de ervaringen van de bestuursorganen met de...

Publicatie | 01-09-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term