Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Wetgeving en beleid / Asielbeleid

Zorgvuldigheid van asielbeslissingen; Een vergelijking tussen de oude de nieuwe Vreemdelingenwet

Dit rapport is onderdeel van de 'Evaluatie van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot de asielprocedure' van de...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; De asielprocedure (deel 1 en 2)

Doel van het onderzoek is de werking en de gevolgen van de Vreemdelingenwet 2000 te evalueren. Deze tweedelige rapportage...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Invoering en uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot asiel; Een procesevaluatie

Deze procesevaluatie met betrekking tot de asielprocedure maakt deel uit van de rapportage 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000:...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Immigratie; tussen beleid en werkelijkheid

In het eerste deel van dit nummer komen arbeidsmigratie, asielmigratie en de verbanden tussen beide uitvoerig aan bod. Ook...

Publicatie | 30-10-2001

Internationaal immigratierecht; Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het...

Publicatie | 01-12-1999

Vorming van Europees immigratie en asielrecht

Het onderzoek was gericht op de vraag: Wat wordt het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie in...

Publicatie | 29-01-1999

Asielbeleid onder druk

De laatste tiental jaren is het Nederlandse en Europese asielbeleid aanzienlijk restrictiever geworden. Verscherpte controles...

Publicatie | 01-12-1998

Persecution by third parties

As a large number of the present day asylum claims concern situations of civil war or of a break down of (central)...

Publicatie | 01-05-1998

Mensenhandel en -smokkel

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in...

Publicatie | 28-02-1996

Toevlucht zoeken in Nederland

Doel: In 'Recht in Beweging' wordt vastgesteld dat de omvang van migratie naar Nederland een preventief beleid noodzakelijk...

Publicatie | 01-01-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term