Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

36 document(en) gevonden.

Civiel recht en civiel proces / Rapportage

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Internationale bewijsgaring in strafzaken; Nederland, Engeland en Wales

Het onderzoek is het eerste in een reeks van drie, waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen de strafvorderlijke...

Publicatie | 01-02-2000

Ontwikkelingsrichting Gerechtelijk Laboratorium

De laatste jaren wordt er door het Ministerie van Justitie gestreefd naar kwaliteitsverbetering die leidt tot betere...

Publicatie | 01-04-1996

De waarheid ligt in het midden

Dit onderzoek betreft de bruikbaarheid en het effect van de rapporten van het Gerechtelijk Laboratorium. Voor alle rapporten...

Publicatie | 27-03-1995

De inzet van deskundigen bij de Raden voor de Kinderbescherming; verslag van een korte inventarisatie

In dit rapport wordt verslag gedaan van een kort inventariserend onderzoek naar de inzet van deskundigen bij de Raden van de...

Publicatie | 19-06-1992

Jeugd-varianummer

Dit Jeugd-varianummer van Justitiele Verkenningen wordt geopend met een bijdrage — gebaseerd op een reisverslag — van drs....

Publicatie | 30-12-1986

Het reclasseringswerk: visies van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces; Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 3e deelrapport

Het onderzoek valt uiteen in twee hoofdcomponenten, te weten: (a) onderzoek onder reclasseringscliënten; en (b) onderzoek...

Publicatie | 20-09-1984

Voorlichtingsrapportage in het arrondissement Assen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar het functioneren van de voorlichtingsrapportage in...

Publicatie | 09-09-1984

Opvattingen over en ervaringen met reclasseringsvroeghulp; Een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en politiefunctionarissen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en...

Publicatie | 01-10-1981

Justitieel maatschappelijk werk: heden en toekomst

De auteurs wagen een poging tot enige inventarisatie van de stand van zaken van de praktijk van het justitieel...

Publicatie | 29-07-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Rapportage'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term