Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

44 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Integratie

Interetnische contacten tussen scholieren in het voortgezet onderwijs; Een analyse en waardering van het onderzoek binnen het paradigma van de contacthypothese

Er wordt beweerd dat interetnisch contact op de basisschool, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zelden...

Onderzoek met publicatie | 28-04-2008

Uitgenodigde vluchtelingen; Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

Jaarrapport Integratie 2007

Een vergelijking van verdachtenpercentages tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen laat zien dat het met het...

Onderzoek met publicatie | 13-11-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht; Een synthese van resultaten uit evaluatie- en monitoringonderzoek 2003-2006

De onderhavige researchsynthese is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de recent uitgevoerde...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Immigrant integration indicators; Proposal for contributions to the formulation of a system of common integration indicators

The project's aim is to contribute to the building of a common system of indicators to measure immigrant integration in...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Integratiebeleid etnische minderheden; Een synthese van 16 recente evaluatieonderzoeken

Dit is een kort verslag van een onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten zijn gepubliceerd in Cahier 2007-3.

Publicatie | 10-07-2007

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Vijf jaar na Fortuyn

Het is volgende maand precies vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een politieke moord. In dit themanummer...

Publicatie | 05-04-2007

Integratiekaart 2006

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van...

Publicatie | 06-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Integratie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term