Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

53 document(en) gevonden.

Strafrecht en strafproces / Rechtsmiddel

Bezwaar dat ik bel?; pilot proactieve geschiloplossing van het COVOG

Het belangrijkst doel van deze pilot was het verbeteren van de klanttevredenheid. Daarnaast werd verwacht dat het aantal...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2012

Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten; een verkennend onderzoek

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. Daarmee is het mogelijk geworden om bij een (dreigende)...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

Betrokkenheid van het Ministerie van Justitie bij Nederlandse interventies voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

De probleemstelling van dit onderzoek is: om welke redenen en met welk effect is het ministerie van justitie in de periode 1...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2008

De CEAS aan het werk; Bevindingen over het functioneren van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 2006-2008

Deze evaluatie richt zich op de werkzaamheden van de CEAS (Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken)en de Toegangscommissie....

Onderzoek met publicatie | 12-09-2008

Strafvordering 2001

Onderzoek | 03-05-2007

Derde Evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 2002-2006

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) draagt de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op om...

Publicatie | 26-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006; De Europese agenda van de Awb

Het betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Met de groei van het...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 2006 ; Feitenvaststelling in beroep

Dit betreft een onderzoek in het kader van de derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het onderwerp...

Onderzoek met publicatie | 09-02-2007

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term