Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

43 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Integratie

Uitgenodigde vluchtelingen; Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

Jaarrapport Integratie 2007

Een vergelijking van verdachtenpercentages tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen laat zien dat het met het...

Onderzoek met publicatie | 13-11-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht; Een synthese van resultaten uit evaluatie- en monitoringonderzoek 2003-2006

De onderhavige researchsynthese is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de recent uitgevoerde...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Immigrant integration indicators; Proposal for contributions to the formulation of a system of common integration indicators

The project's aim is to contribute to the building of a common system of indicators to measure immigrant integration in...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Integratiebeleid etnische minderheden; Een synthese van 16 recente evaluatieonderzoeken

Dit is een kort verslag van een onderzoek, waarvan de uitgebreide resultaten zijn gepubliceerd in Cahier 2007-3.

Publicatie | 10-07-2007

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Vijf jaar na Fortuyn

Het is volgende maand precies vijf jaar geleden dat Nederland werd opgeschrikt door een politieke moord. In dit themanummer...

Publicatie | 05-04-2007

Integratiekaart 2006

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van...

Publicatie | 06-11-2006

Integratiekaart 2006

Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Integratie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term