Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

95 document(en) gevonden.

Politie en rechtshandhaving / Politieoptreden

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Winkelboa's nader beschouwd; Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal

Om toezicht en handhaving in winkelgebieden te versterken en de afhandeling van winkeldiefstal bij ontdekking op heterdaad te...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2013

Politiële bewapening in perspectief; over gebruik en effectiviteit van pepperspray & wapenstok

De evaluatie van het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en de korte en lange wapenstok is verbonden met het...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2012

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld; eindrapportage

Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) is na een looptijd van vijf jaar per 1 januari 2011...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2012

Professionals en protocollering

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich...

Publicatie | 23-07-2012

Minder ernstig Vaker gestraft; een onderzoek naar de aard en kwalificatie van jeugdcriminaliteit

Het onderhavige onderzoek is in de WODC onderzoeksprogrammering opgenomen als deel I van het onderzoek naar de ‘hedendaagse...

Onderzoek met publicatie | 12-07-2012

Pilots ProKid Signaleringsinstrument 12- geëvalueerd

ProKid is een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Het korps...

Onderzoek met publicatie | 09-08-2011

Evaluatie Hoofdstuk X Politiewet 1993; Klachtenbehandeling politie in theorie en praktijk

De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Hoe is de klachtenafhandeling volgens de wet beschreven?Hoe werkt de...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2010

Signalen van terrorisme en de opsporingspraktijk; De Wet opsporing terroristische misdrijven twee jaar in werking

Op 1 februari 2007 is de 'Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terrorische misdrijven' in...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2009

Vergoeding van schade ten gevolge van rechtmatig en onrechtmatig overheidsoptreden; een beeld van de praktijk

Dit rapport bevat een verslag van een beschrijvend onderzoek naar de praktijk van schadevergoeding bij rechtmatig en...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2009

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term