Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Gevangenisstraf

Gevangeniscapaciteit

Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994...

Publicatie | 30-08-1995

Wat weten wij over de gevangenispopulatie?; een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een...

Publicatie | 25-03-1995

Werken of zitten; De toepassing van werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 1992

Aan de hand van een vergelijking van dienstverleners met personen die, voor dezelfde delicten, tot een korte voorwaardelijke...

Publicatie | 01-01-1995

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Criminaliteit en tijd

Het is niet eerder voorgekomen dat een themanummer van Justitiƫle Verkenningen aan een bepaald persoon werd opgedragen. Bij...

Publicatie | 30-04-1992

Enkele gegevens over strafrechtstoepassing in de Verenigde Staten

Dit rapport geeft een aantal indrukken weer van het gevangeniswezen en de uitvoering van alternatieven voor de vrijheidsstraf...

Publicatie | 20-10-1990

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig; Jubileum-uitgave

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam; reeds in 1956 begon...

Publicatie | 28-02-1990

Straftoemeting bij rijden onder invloed

Doel van dit onderzoek is na te gaan waar de geconstateerde terugloop in OVV's voor rijden onder invloed het gevolg van is.

Publicatie | 05-04-1987

Symposium '100 jaar gevangenis Schutterswei'

Op 4 oktober jl. vond in Alkmaar een symposium plaats naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de gevangenis...

Publicatie | 22-12-1984

Varianummer

Dit eerste nummer van 1982 is een Varianummer waarin vier artikelen in bewerkte vorm zijn opgenomen.

Publicatie | 28-02-1982

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term