Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

37 document(en) gevonden.

Migratie en integratie / Migratie

Noodzaak en juridische haalbaarheid inzage in antecedenten aspirant-(huwelijks)partners

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er...

Onderzoek met publicatie | 22-12-2011

Actuele justitiethema's in historisch perspectief

Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale...

Publicatie | 14-04-2010

Toelatings- en verblijfsvoorwaarden onderdanen Turkije

Van de zijde van de Europese Commissie wordt Nederland met enige regelmaat geconfronteerd met vragen naar de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2009

Migratie naar en vanuit Nederland; een eerste proeve van de Migratiekaart

In deze studie wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk kwantitatief overzicht te geven van de aard, richting en omvang van...

Onderzoek met publicatie | 25-05-2009

Internationale gezinsvorming begrensd?; Een evaluatie van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland

Sinds 1 november 2004 stelt de Nederlandse overheid strengere eisen aan gezinsvormende migratie: het naar Nederland laten...

Onderzoek met publicatie | 03-04-2009

Integratiebeleid rijksoverheid onderzocht; Een synthese van resultaten uit evaluatie- en monitoringonderzoek 2003-2006

De onderhavige researchsynthese is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de recent uitgevoerde...

Onderzoek met publicatie | 10-07-2007

Polen

In dit themanummer over Polen – van de nieuwe lidstaten het land met de grootste bevolking (veertig miljoen mensen) – wordt...

Publicatie | 30-05-2003

Nederlandse Antillen en Aruba

Dit nummer is gewijd aan de Antillen en Aruba, met veel aandacht voor de Antilliaanse problematiek van migratie, armoede,...

Publicatie | 28-02-2002

Immigratie; tussen beleid en werkelijkheid

In het eerste deel van dit nummer komen arbeidsmigratie, asielmigratie en de verbanden tussen beide uitvoerig aan bod. Ook...

Publicatie | 30-10-2001

Marokko

Dit nummer beoogt zicht zicht bieden op de economische, politieke en religieuze ontwikkelingen binnen Marokko. Met name de...

Publicatie | 30-07-2001

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term