Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoordenlijst per onderwerpsgebied

34 document(en) gevonden.

Detentie en reclassering / Reclassering

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

Verslag van bevindingen en advies inzake het samenwerkingsmodel gevangeniswezen en reclassering; Eindrapportage van een gecombineerd onderzoeks- en adviestraject

Doel van het onderzoek is bouwstenen aan te dragen voor een (mogelijke) tussentijdse aanpassing van het samenwerkingsmodel en...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2005

The Dutch criminal justice system; Organization and operation - second revised edition

This report describes the organization and operation of the Dutch criminal justice system. Its contents are: The Dutch...

Publicatie | 01-01-2003

Recidive

In dit nummer is er naar gestreefd de recidive-problematiek enerzijds in een brede maatschappelijke context te plaatsen met...

Publicatie | 30-11-2002

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1994

De markt van reclassering en straf

Het laatste nummer van Justitiele verkenningen dat aan reclassering gewijd was, stamt al weer uit 1985. Destijds woedde de...

Publicatie | 30-05-1994

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; deelrapport 1: onderzoek pre Terwee

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1993

Reclasseringshulp tussen cliënt en justitie

In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoekinstituten in Nederland onderzoek verricht naar het functioneren van de...

Publicatie | 30-06-1985

Dienstverlening

Op 20 juni 1984 werd door de Voorbereidingscommissie Experimenten Dienstverlening (Commissie van Buuren) het eindadvies...

Publicatie | 30-08-1984

Reclassering

Het reclasseringsveld is een uitgebreid werkterrein waarin tal van aspecten op zichzelf voldoende interessant zouden zijn om...

Publicatie | 28-03-1979

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term